224 doanh nghiệp thông tin truyền thông giải thể từ đầu năm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 tháng đầu năm 2017 cả nước có 224 công ty làm việc trong lĩnh vực tài liệu và truyền thông giải thể, giảm 17,6% so có cộng kỳ năm 2016.

Số công ty trong lĩnh vực tài liệu và truyền thôn giải thể giảm 17,6% so có cộng kỳ năm 2016.

Thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong tháng 8 năm 2017, số công ty được thành lập mới trên cả nước là 12.404 công ty có số vốn đăng ký 131.378 tỷ đồng.

Số lao động đăng ký của một vài công ty thành lập mới trong tháng 8 là 101.659 lao động, tăng 8,8% so có tháng trước.

Căn hộ Gem Riverside do Đất Xanh là chủ đầu tư. Căn hộ Gem Riverside Đất Xanh quận 2 nằm ngay Nam Rạch Chiếc, An Phú, Trung tâm Quận 2, …Gem Riverside quận 2 gồm 6 tháp tổng số căn hộ cao tầng lên tới 3100 căn hộ cao tầng kiến trúc theo phong một vàih châu Âu sang trọng cao. Xem thêm tài liệu https://canhogemriverside.edu.vn/#gkl-tien-ich-hien-dai-dang-cap-can-ho-gem-riverside

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-thu-duc/