Cổ đông Thế Giới Di Động duyệt chi 2.500 tỷ đồng để mua lại Trần Anh và chuỗi dược phẩm

Theo tài liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ngày 22/8, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động đã thông qua mức ngân sách 2.500 tỷ đồng cho làm việc chuyển nhượng – sáp nhập có mật độ thông qua đạt 85,93%.

Một trung tâm thương mại của Thế Giới Di Động.

Với mức ngân sách 2500 tỷ đồng được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động duyệt chi, số tiền đã tăng gấp 5 lần so có ngân sách cũ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua là 500 tỷ đồng, nhằm thực hiện chuyển nhượng – sáp nhập (M&A) có 1 số doanh nghiệp bán lẻ (trong đây trước mắt gồm có hệ thống điện máy Trần Anh, chuỗi dược phẩm).

Nguồn vốn tài trợ cho việc nâng ngân sách M&A là vốn vay và phát hành trái phiếu, lợi nhuận chưa bán và phát hành cổ phần mới.

Với mật độ thông qua đạt 85,94%, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện làm việc M&A thuộc thẩm quyền bao gồm: chọn lọc việc mua cổ phần hoặc chứng khoán của 1 hoặc vài doanh nghiệp khác thích hợp có định hướng của doanh nghiệp và không vượt quá ngân sách đã thông qua; chọn lọc đối tượng và thời gian thực hiện 1 số thương vụ M&A; chọn lọc giá trị chuyển nhượng 1 số thương vụ M&A.

Cùng đây, áp dụng 1 số công việc liên quan đến việc đàm phán, ký kết và đã đi vào hoạt động 1 số thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan cho 1 số thương vụ M&A.

Căn hộ Gem Riverside do Đất Xanh là chủ đầu tư. Căn hộ Gem Riverside Đất Xanh quận 2 nằm ngay Nam Rạch Chiếc, An Phú, Trung tâm Quận 2, …Gem Riverside quận 2 gồm 6 tháp tổng số căn hộ cao tầng lên tới 3100 căn hộ cao tầng kiến trúc theo phong 1 sốh châu Âu sang trọng cao. Xem thêm tài liệu https://canhogemriverside.edu.vn/#gkl-tien-ich-hien-dai-dang-cap-can-ho-gem-riverside

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-thu-duc/