FPT chuyển nhượng 30% vốn tại FPT Retail cho Dragon Capital và VinaCapital

Ngày 11/8/2017, FPT đã đã đi vào hoạt động việc mua bán 30% vốn điều lệ ở Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), tương đương 6 triệu cổ phiếu, cho một số quỹ được quản lý bởi hoặc liên kết có Dragon Capital và VinaCapital.

FPT Retail đang hoạt động 438 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc

FPT Retail hiện là nhà bán lẻ lớn thứ 2 ở Việt Nam. Tính đến hết tháng 7/2017, FPT Retail đang hoạt động 438 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc. Với doanh thu 15.717 USD/m2, FPT Retail đang là nhà bán lẻ hiệu quả nhất xét về hiệu quả doanh thu/m2 qui mô sàn (theo Euromonitor và Retail Asia Publishing).

Dragon Capital và VinaCapital là những nhà đầu tư tài chính nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam, quản lý lần lượt 2,1 tỷ USD và 1,8 tỷ USD tổng tài sản.

Năm 2017, FPT Retail đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 27,5% và lợi nhuận trên 40% thông qua đẩy mạnh doanh thu trên mỗi cửa hàng, tiếp tục mở rộng diện tích chuỗi bán lẻ tới những vùng miền mà sản phẩm phone thông minh ít hiện diện. Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của FPT Retail đạt 6.193 tỷ đồng, tăng 31% so có cộng kỳ và LNTT đạt 141 tỷ đồng, tăng 44% so có cộng kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm (CAGR) về doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT Retail GĐ 2016-2019 được kỳ vọng đạt tương ứng trên 25% và 35%.

Căn hộ Gem Riverside do Đất Xanh là chủ đầu tư. Căn hộ Gem Riverside Đất Xanh quận 2 nằm ngay Nam Rạch Chiếc, An Phú, Trung tâm Quận 2, …Gem Riverside quận 2 gồm 6 tháp tổng số căn hộ cao tầng lên tới 3100 căn hộ cao tầng kiến trúc theo phong một sốh châu Âu sang trọng cao. Xem thêm tài liệu https://canhogemriverside.edu.vn/#gkl-tien-ich-hien-dai-dang-cap-can-ho-gem-riverside

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-thu-duc/