Giao dịch tại casino phải được giám sát bằng phần mềm, lưu trữ trong 10 năm

Mọi chuyển nhượng liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi ở casino phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính. Các chuyển nhượng phải được lưu trữ trong dao động thời gian tối thiểu 10 năm.

Dự thảo Thông tư giải đáp quản lý, giám sát việc thu thuế đối có vận hành kinh doanh casino đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư giải đáp quản lý, giám sát việc thu thuế đối có vận hành kinh doanh casino quy định ở Nghị định số 3/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Dự thảo nêu rõ, công ty kinh doanh casino chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi ở quầy thu ngân hoặc bàn chơi và đổi trả lại tiền mặt cho người chơi ở quầy thu ngân.

Mọi chuyển nhượng liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính.

Ngoài ra phải chắc chắn định kỳ thường ngày dữ liệu từ phần mềm phải được chuyển vào phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định. Các chuyển nhượng này phải được lưu trữ trong dao động thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ thường ngày công ty kinh doanh casino thực hiện chuyển tài liệu dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế. Bộ Tài chính (đơn vị trực tiếp là Tổng cục Thuế) có trách nhiệm thi công chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu chắc chắn cơ quan thuế nhận được dữ liệu do công ty gửi đến và có biện pháp giải đáp để công ty chuyển đổi hệ thống thích hợp có một số định dạng chuẩn mà ngành thuế thi công.

Căn hộ Gem Riverside do Đất Xanh là chủ đầu tư. Căn hộ Gem Riverside Đất Xanh quận 2 nằm ngay Nam Rạch Chiếc, An Phú, Trung tâm Quận 2, …Gem Riverside quận 2 gồm 6 tháp tổng số căn hộ chung cư lên tới 3100 căn hộ chung cư kiến trúc theo phong một sốh châu Âu sang trọng cao. Xem thêm tài liệu https://canhogemriverside.edu.vn/#gkl-tien-ich-hien-dai-dang-cap-can-ho-gem-riverside

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-thu-duc/