Trên 90% cổ đông Trần Anh đã đồng ý bán cổ phần cho Thế Giới Di Động

Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã thông qua việc phân phối lại cổ phần cho Thế Giới Di Động có trên 90% cổ đông chấp nhận. Dự kiến cuối tháng 10/2017 sẽ đã đi vào hoạt động thương vụ.

Trần Anh hiện có 39 trung tâm mua sắm ở nhiều tỉnh thành.

Theo nguồn tin từ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, ngày 31/8/2017, Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp này đã thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện 1 vài giao dịch nhận giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần địa cầu số Trần Anh (mã TAG) dẫn đến mật độ có trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai có mật độ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Cụ thể, số lượng cổ phần tham dự biểu quyết là 24.190.368, trong đây tán thành là 24.139.890, không tán thành là 14.565 và còn lại 35.913 không có ý kiến.

Phía Trần Anh cho hay, số lượng cổ phần có bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm mật độ 85,727% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự biểu quyết của 1 vài cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Đại hội đồng cổ đông Trần Anh cũng thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có mật độ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Trần Anh cũng thông qua thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện là ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trần Anh có vốn điều lệ 249.149.910.000 đồng (hai trăm bốn mươi chín tỷ 1 trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng); khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện là 24.914.991 cổ phiếu. Loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Căn hộ Gem Riverside do Đất Xanh là chủ đầu tư. Căn hộ Gem Riverside Đất Xanh quận 2 nằm ngay Nam Rạch Chiếc, An Phú, Trung tâm Quận 2, …Gem Riverside quận 2 gồm 6 tháp tổng số căn hộ cao tầng lên tới 3100 căn hộ cao tầng kiến trúc theo phong 1 vàih châu Âu sang trọng cao. Xem thêm tài liệu https://canhogemriverside.edu.vn/#gkl-tien-ich-hien-dai-dang-cap-can-ho-gem-riverside

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-thu-duc/